Zebranie wiejskie dotyczące wykorzystania funduszu na 2017 r.

W dniu 14.09.2016 roku o godz. 19.00 ,w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie w celu uchwalenia Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Podczas zebrania poruszone zostaną także inne sprawy dotyczące wsi Gogolewo oraz gminy Krobia. Zaplanowano rozmowy na tematy m.in. transportu zbiorowego (PKS ) oraz planu rewitalizacji rynku w Krobi. Udział w zebraniu potwierdził Burmistrz Krobi - Sebastian Czwojda.

Dla przypomnienia parę szczegółów dotyczących funduszu sołeckiego.

- do 30 września 2016 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach gminy Krobia w budżecie przeznaczono kwotę 350 000,00 zł ( od ok. 8 200,00 zł do ok. 29800,00 zł , w zależności od wielkości sołectwa).  

O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
  4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

 

tekst:WojDor

za: www.krobia.pl

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
KorektaKorektorka, 2016-09-08 13:07:24
I kolejny raz będą nas przekonywać,że tylko to jest słuszne co mieści się w pomysłach burmistrza. A my oczywiście to zaakceptujemy, bo nie mamy odwagi sprzeciwić się poglądom władcy. Bo przecież najważniejsze jest móc organizować "igrzyska" czyli imprezy. A sprawy istotne dla mieszkańców, to bardzo daleka wizja.
Ciekawe.Uparciuch, 2016-09-09 15:28:18
Czy administrator strony też może pisać komentarze? Jeśli tak, to wszystko jasne.
Do ciekawego UPARCIUCHAWojDor, 2016-09-09 17:01:23
Dla zaspokojenia Twojej ciekawości - oczywiście, że administrator, podobnie jak wszyscy inni, może pisać komentarze. Jednakże różnica między Tobą a mną jest taka,że ja się pod nimi podpisuję. Nie rozumiem kompletnie Twojego komentarza-zresztą podejrzewam,że Ty też nie. Możliwość przysyłania komentarzy umożliwia wypowiedzenia się na dany temat (choć różnie z tym bywa) każdemu kto ma coś do powiedzenia. Administrator nie ingeruje w treść komentarza jeżeli nie jest on bezpośrednio obraźliwy lub wulgarny. Ale to akurat określają odrębne przepisy z którymi proponuję się zapoznać jeżeli masz jakieś uwagi do administratora.
korektorkaczytaj uwaznie, 2016-09-25 10:09:25
Do korektorka: Widze ze pani w ogole nie zapozanała sie z tekstem, albo nie potrafi czytac ze zrozumieniem: ,,O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa..."
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7200762 osób.
realizacja 2011: studio fabryka