Zebranie sprawozdawcze OSP Gogolewo/ foto

Dla strażaków ochotników z naszej miejscowości ubiegły rok był szczególny ze względu na obchodzony jubileusz 75-lecia .W dniu 24 stycznia 2013 roku , w sali wiejskiej w Gogolewie, odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze OSP Gogolewo. W spotkaniu tym uczestniczyli zaproszeni goście , druhowie gogolewskiej jednostki , członkowie wspierający oraz mieszkańcy naszej wsi.

 

 

Zebranych powitał prezes OSP Gogolewo dh Marian Mikołajczak. Wśród zaproszonych gości wymienić należy :

- st.asp. Adama Piechela - zastępcę dowódcy JRG KP PSP w Gostyniu 

- dh Jana Dudę - prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi 

- dh Adama Sarbinowskegoi - wiceprezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi 

- dh Pawła Dudę - komendanta M-G ZOSP RP w Krobi druh Paweł Duda

- radną Gminy Krobia - Genowefę Skrobała

 

Zanim jednak na dobre rozpoczęło się zebranie głos zabrał  dh Ryszard Przegoń , który z powodów osobistych , zrezygnował z pełnionej funkcji w Zarządzie OSP Gogolewo, gdzie pełnił obowiązki gospodarza. Niewątpliwie decyzja ta zaskoczyła wszystkich zebranych , tym bardziej ,że dh Przegoń według wszystkich, później przemawiających, był ostoją tej jednostki-

"na druha Ryszarda zawsze można było liczyć , o każdej porze dnia i nocy " - mówił dh Jan Duda, który jako przewodniczący zebrania, poprowadził je według ustalonego harmonogramu. 

 

W programie zebrania tradycyjnie odczytane zostały sprawozdania :

- z działalności jednostki w 2012r - dh Jarosław Przybylski

- z finansów jednostki - dh Leszek Gembiak

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Sławomir Łowicki.

Według zebranych Zarząd jednostki wypełnił swoje obowiązki w 2012 roku, czego dowodem było udzielenie mu jednogłośnego absolutorium.

Ci sami wymienieni druhowie przedstawili plany działalności na obecny 2013 rok.

 

Ze względu na rezygnację z działalności w Zarządzie , którą złożył dh Przegoń na jego miejsce wybrano dh-a Huberta Wyciska, który będzie pełnił obowiązki gospodarza i kierowcy. 

Podczas dyskusji postawiono problem działalności druha , który pełni funkcję naczelnika i wiceprezesa OSP Gogolewo. Ze względu na zastrzeżenia  zebranych miejscowych strażaków jak i przybyłych władz gminnych OSP w Krobi rozwinął się temat zmiany personalnej na tym stanowisku. Jednak ze względów formalnych,  zgodnie ze statutem OSP, dh naczelnik musi złożyć rezygnację osobiście. Wtedy zostanie zwołane zebranie nadzwyczajne w celu ewentualnego wyboru nowej osoby na stanowisko naczelnika. Sprawę tę pozostawiono do rozwiązania Zarządowi OSP Gogolewo.

Następnie zabrali głos goście - druhowie , którzy przedstawili krótkie sprawozdania z działalności jednostek OSP na terenie powiatu gostyńskeigo, a także jednostek gminy Krobia . Zaprezentowali także analizę zdarzeń i zagrożeń jakie miały miejsce w 2012 roku.

W dość szczegółowy z planami działalności OSP w 2013 roku,  na terenie gminy Krobia, zebranych zaznajomił dh Adam Sarbinowski. Należy tu zaznaczyć ,że szczególny nacisk będzie skierowany na szkolenie młodzieży  w strukturach OSP, a także projekty które mają zachęcić dzieci i młodzież do wstępowania w struktury MDP przy OSP.

Głos zabrała także pani Skrobała , która dziękowała strażakom za i ich służbę oraz pomoc jaką niosą mieszkańcom wsi. 

 

Wszyscy zabierający głos podkreślali dwie kwestie :

1. dziękowali za wzorową współpracę druhowi Przegoniowi   - za którą i ja dziękuję ( m.in. w/s 75-lecia , gdzie razem odtwarzaliśmy historię jednostki, ale także za zaangażowanie w tworzenie kroniki. Jako jeden z nielicznych mieszkańców naszej wsi odpowiedział na moje apele o jej współtworzenie i szukał materiałów )

2. cieszyli się z faktu ,że wśród zebranych na sali jest dość duża grupa młodzieży - strażaków grup młodzieżowych .

 

Tradycyjnie spotkanie zakończyło się ciepłym poczęstunkiem.

 


 

 

 

tekst/fot : WojDor

 

 

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
ospwąż, 2013-01-27 20:32:48
no to się chyba trochę działo
NaczelnikStrażak, 2013-02-02 00:13:59
Szkoda że nie ma już z nami pana rysia... ale wiem że hubert podoła zadaniom jakie należą teraz do niego. jestem juz w straży od kilku lat od mdp az do dzis i nie przypominam sobie zeby pan naczelnik mial wklad w sukcesy jakie odnosi nasza jednostka. pamietam cwiczenia przed zawodami kilka lat temu kiedy to pan naczelnik miał nas trenowac ale nigdy go nie było nie mial czasu. i tak bylo zawsze tylko rysiu. od kiedy hubert działa jest porzadek
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7201767 osób.
realizacja 2011: studio fabryka