Środków mało , wyzwań wiele - zdjęcia

Tradycyjnie już , jak co roku , sołtys na zebraniu wiejskim przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w minionym roku. W Gogolewie zebranie takie odbyło się 01 marca br.. Choć ilość przybyłych mieszkańców delikatnie mówiąc " nie powalała", to tematów do omówienia nazbierało się sporo. Obecnie każda władza w naszym kraju ma problem z brakiem środków finansowych a jednoczesnym wzrostem ilości zadań ,które należy lub chciałoby się zrobić . Nie inaczej jest w Gogolewie.

Przewodniczącym, a jednocześnie prowadzącym zebranie, został wybrany pan Janusz Bogdański - sołtys Gogolewa. W zebraniu uczestniczyła pani Genowefa Skrobała - radna Gminy Krobia , panie z miejscowego KGW z przewodniczącą Grażyną Robaszyńską , członkowie rady sołeckiej oraz (niestety) nieliczne grono mieszkańców sołectwa Gogolewo.

Pan Bogdański wymienił wydarzenia , które miały miejsce w 2011r, w Gogolewie. Dzień Seniora, festyn rodzinny "Aktywny zyskuje dwa razy", dożynki czy paczki gwiazdkowe dla najmłodszych dzieci to tylko niektóre , w których swój udział miała rada sołecka z sołtysem na czele. Przedstawione zostało także rozlicznie funduszu sołeckiego i nagrody dla Gogolewa ( 4000zł) , którą wioska otrzymała za wygranie "Turnieju Wsi". Większość finansów z w/w źródeł zostało przeznaczone na remont i doposażenie sali wiejskiej tj. nowe krzesła,stoły, remont toalet, chłodziarka , kuchenka . Z powodu awarii starego  , nasza sala wzbogaciła się także o nowy piec ( koszt ok .14500zł) ,który zakupiła gmina. 

Także gogolewski "stadion" został doposażony w boisko do gry w siatkówkę plażową.  Nie zapomniano o remontach dróg polnych , które wyrównywano.

Głos zabrała następnie pani Skrobała przedstawiając zrealizowane zadania , o które ona zabiegała na szczeblu gminy jak i powiatu. Wymnienić tu można : wyrównanie drogi do Kołaczkowic , oczyszczenie kanalizacji deszczowej ( od ośrodka zdrowia do p. Waleńskiego), otwarcie nowego oddziału przedszkolnego dla 4-latków , sprawa ośrodka zdrowia.

Pojawił się także sposób na rozwiązanie problemu drogi "babińskiej". Jest zgoda na przycięcie gałęzi i krzaków , tak aby zrobić przejazd. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wykonaniem takiej pracy może się zgłosić do sołtysa lub pani Skrobały ( jest przeznaczona na to pewna kwota pieniędzy).

Radna podkreślała przy tym bardzo dobrą współpracę z sołtysem , radą sołecką , KGW oraz OSP i za nią dziękowała.

Krótkie przedstawienie działalności miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentawała także pani Robaszyńska . Członkinie koła w 2011r aktywnie uczestniczyły we wszystkich wydarzeniach jakie miały miejsce w Gogolewie. Można zauważyć ożywienie tej organizacji. Nasze panie są aktywne nie tylko w swojej wsi lecz coraz częściej biorą udział w organizowanych spotkaniach , szkoleniach i konkursach zarówno w gminie jak i po za jej terenem.Dzięki staraniom doposażono również kuchnię w gogolewskiej sali. Zakupiono przez KGW m.in. szklanki, obrusy, kieliszki, chłodziarkę.  W ubiegłym roku panie z koła zorganizowały także zabawę sylwestrową.

Pan Bogdański zaprezentował także plany jakie ma na 2012 rok. W dużej mierze jest to dalsza modernizacja naszej sali wiejskiej. Zakup następnych krzeseł, stołów oraz całkowity remont tzw. małej kuchni ( przy barze). Zaplanowano także na ten rok budowę placu zabaw.

Najważniejszym jednak wydarzeniem jakie będzie miało miejsce tego roku w Gogolewie to obchody 75-lecia miejscowej jednostki OSP. Na czerwcowe uroczystości także przygotowują się władze naszej gminy i sołectwa.

Zebrani mieszkańcy wskazywali także na rzeczy, które ich zdaniem należałoby zrobić. Sprawa blokowania drogi, progów zwalniających , naprawa dziur w drogach asfaltowych oraz zakup nagłośnienia to tylko kilka , które padły.

W tym miejscu chciałbym podziękować za słowa pochwał jakie padły w moją skromną stronę . Praca społeczna, oprócz wyzwań i pościęcenia czasu którego każdy z nas ma ograniczoną ilość , czasami sprawia przyjemność o czym mogłem się przekonać w ciągu roku działania tej kroniki . Tu sie pochwalę ,że naszą stronę od 19 lutego odwiedzono 14489 razy.

 

tekst/fot :WojDor

 
 

 
Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7200677 osób.
realizacja 2011: studio fabryka