ŚCIEŻKA ROWEROWA NIEPART-GOSTKOWO - GŁOSUJ !!!

Gostyński samorząd powiatowy jako jeden z niewielu powiatów w Polsce realizuje procedurę budżetu obywatelskiego. Już drugi raz mieszkańcy mogli składać propozycje zadań do realizacji w 2015 r. Propozycje dotyczą wielu obszarów tematycznych. Najpopularniejsze to inwestycje związane z rozwojem turystyki rowerowej i wzbogaceniem jej infrastruktury, siłownie zewnętrzne, promocja miejsc, a także budowa boiska wielofunkcyjnego czy placu zabaw. Tegoroczna procedura idzie o krok dalej niż poprzednia, tym razem to sami mieszkańcy zadecydują o tym, która z tych inwestycji zostanie zrealizowana.

 

Pierwszym etapem była ocena formalna przeprowadzona przez komisję ekspercką w skład której weszli:
Przewodniczący: Leszek Maliński – Sekretarz Powiatu
Zastępca Przewodniczącego: Michał Listwoń – Kierownik Biura Promocji i Rozwoju Powiatu
Eleonora Gościniak – Skarbnik Powiatu,
Maciej Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji
Andrzej Szumski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Marek Smektała – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Włodzimierz Wechman – Zastępca naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Grzegorz Mayer – Specjalista ds. zarządzania drogami
Mirosław Sobkowiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
 
Głosowaniu poddane będzie 19 projektów z terenu całego powiatu.
Pod pozycją 5 zamieszczono projekt pt.: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa – gmina Krobia, którego pomysłodawcami są mieszkańcy, rodzice uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Gostkowie.


 
LP.
NAZWA PROJEKTU i LOKALIZACJA
POMYSŁODAWCA
ORIENTACYJNY KOSZT [w zł]
1.
Ścieżka pieszo-rowerowa w Szelejewie.
I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej .
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Szelejewa Pierwszego
20 000,00
2.
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kobylińskiej w Krobi.
Mieszkańcy ulicy Kobylińskiej
w Krobi
300 000,00
3.
Bezpieczna Kaczagórka
(budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kaczagórka gmina Pogorzela na długości ok. 45 m)
Rada Sołecka, Sołtys wsi
15 000,00
4.
Powiat Gostyński z „Łaciatą Wsią” - pierwsza w Wielkopolsce wioska tematyczna– gmina Pogorzela
(projekt zakłada zakup i usadowienie 14 witaczy przy drogach wjazdowych do Pogorzeli informujących o wiosce tematycznej).
Stowarzyszenie Łaciata Wieś
11 800,00
5.
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa – gmina Krobia
Mieszkańcy, rodzice uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Gostkowie
150 000,00
6.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P - dokumentacja i pierwszy etap inwestycyjny
Mieszkańcy Pudliszek
200 000,00
7.
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4084P – Borek Wlkp.
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Stokrotka w Borku Wlkp.
140 000,00
8.
Remont chodnika wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gola
Mieszkańcy i użytkownicy infrastruktury drogowej miejscowości Gola
250 000,00
9.
Remont drogi powiatowej na Świętą Górę
(na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do bramy bazyliki) – gmina Piaski
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
300 000,00
10.
Wakacje na wesoło!
(projekt zakłada organizację czasu wolnego dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu powiatu gostyńskiego w wakacje letnie oraz w ferie zimowe)
Natalia Bezwierzchna,
Natalia Hajnsz
50 000,00
11.
Wielofunkcyjne boisko sportowe, ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży – Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu
Samorząd uczniowski, ULKS Grabonóg
300 000,00
12.
Modernizacja parkingu na ul. Wrocławska 8 przy Centrum Aktywności Lokalnej - miasto Gostyń
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu
150 000,00
13.
Zielona sala – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (ustawienie siłowni zewnętrznej)
Samorząd Uczniowski ZSO w Gostyniu ul. Wrocławska 10
30 000,00
14.
Doposażenie siłowni zewnętrznej – Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
40 000,00
15.
Ścianka wspinaczkowa, czyli z głową w chmurach – Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
50 000,00
16.
Multimedia dla języków obcych – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Gostyniu
13 500,00
17.
Łatwe ładowanie w Eko-sposób – szkoły powiatowe
(projekt polega na posadowieniu na terenie szkół ławek wyposażonych w urządzenia ładujące baterie urządzeń mobilnych. Energia będzie pochodzić z panelu słonecznego)
Kacper Andrzejewski
25 000,00
18.
Ćwiczyć każdy może – Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu (powstanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej)
Zespół Szkół Specjalnych
w Brzeziu
190 000,00
19.
Remont Oddziału chirurgii ogólnej – SP ZOZ w Gostyniu
Czesław Wojciechowski
150 000,00

 

Głosowanie potrawa od 24 września do 10 października. Każdy mieszkaniec, który ukończył 18 rok życia ,  będzie mógł zagłosować tylko raz na maksymalnie pięć wybranych wniosków, za pomocą aplikacji zamieszczonej na stronie www.powiat.gostyn.pl lub poprzez pobranie i wydrukowanie wniosku w formie papierowej i złożenie w urnie umieszczonej w Urzędach Gmin. 
Urna taka w Gogolewie znajduje się także sklepie u p. Waleńskiej.

 

GŁOSUJ ELEKTRONICZNIE : TUTAJ 

KARTA DO GŁOSOWANIA DO POBRANIA : TUTAJ 

 

 

 

źródło: http://www.powiat.gostyn.pl/

tekst:WojDor

 

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7199672 osób.
realizacja 2011: studio fabryka