RUSZY AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM

Gminne Centrum organizuje na kompleksie sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” Krobia ul. Targowa, Amatorską Ligę Piłki Nożnej.

Zgłoszenia drużyn do 9 marca 2013 roku. Drużyna może liczyć od 8 do 16 zawodników. W drużynie nie może brać udziału zawodnik zrzeszony w klubach piłkarskich OZPN,  każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat. Zgłoszenia drużyn i bliższe informacje dotyczące Ligi Amatorów pod nr telefonu  609-361-224,  65-57-11-320 lub emailem kultura@krobia.pl.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.kultura.krobia.pl


 

LIGA PIŁKI NOŻNEJ  NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” W KROBI ul. TARGOWA

REGULAMIN

Organizatorem rozgrywek jest:

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi

                                                §1 - CEL ROZGRYWEK                                

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej sześcioosobowej, krzewienie kultury fizycznej i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców gminy Krobia.

§ 2 - ZGŁOSZENIE DRUŻYN I  ZAWODNIKÓW  DO  GRY

 1. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na druku organizatora oraz dokonanie wpłaty wpisowego i jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu i przepisów gry w Lidze Piłki Nożnej na kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012”.  Maksymalna ilość drużyn zgłoszonych do ligi wynosi 12.
 2. Wpłata na koszt Ligi Piłki Nożnej  wynosi 15 zł od zawodnika.
 3. 3.       W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z gry w trakcie rozgrywek  nie przysługuje zwrot wpisowego.  

4.      W przeciągu całego sezonu w jednej drużynie może występować maksymalnie
16 zawodników.

      5.      W lidze mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek.

      6.      W rozgrywkach mogą brać udział jedynie amatorzy - osoby pełnoletnie.

      7.    Nie dopuszcza się do gry w Lidze zawodników zrzeszonych w klubach piłkarskich, figurujących na listach zgłoszeń klubów w ewidencji OZPN-ów na sezon 2012/2013.

      8.      Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczym zestawieniu drużyny i nie jest zawodnikiem zawieszonym, pauzującym lub wycofanym z rozgrywek.

      9.      Drużyna może zgłosić nowego zawodnika jedynie w przerwie między rozgrywkami lipiec sierpień, uzupełniając (a nie zmieniając) skład do liczby 16 zawodników.

    10.   Zawody prowadzone są systemem ligowym każdy z każdym ( mecz i rewanż ).

    11.      Zawodnicy wszystkich drużyn są zobowiązani na każdorazowe żądanie sędziego lub organizatorów do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jego braku  zawodnik  obowiązany jest w ciągu 3 dni, do dostarczenia organizatorowi  swojego dowodu osobistego. Nie dostarczenie dowodu  równoznaczne będzie z walkowerem.

     12.      Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodników mogą być składane najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem u sędziego prowadzącego spotkanie.

    13.  Wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika jest równoznaczne z walkowerem.

    14. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga zebranie kapitanów drużyn. Decyzje będą zapadały  większością głosów przy obecności min. 50% kapitanów. Zebranie kapitanów drużyn  ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny lub zawodnika z rozgrywek w przypadku:

a) niedopełnienia formalności zgodnie z niniejszym regulaminem

b) niesportowe  zachowanie się zawodników lub drużyny  w czasie meczu i poza nim

c) notoryczne łamanie regulaminu

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia decydujący glos należy do organizatorów Ligi.

    15. Organizatorzy i prowadzący Ligę  nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w Lidze.

    16.  Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej za udział w rozgrywkach osób chorych  i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

   17.      Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach Ligi zobowiązana jest do występowania w jednolitych strojach, przy czym bramkarze muszą się różnić ubiorem od pozostałych zawodników i sędziów. Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie obuwie sportowe (halówki lub śniegówki). Sędzia prowadzący zawody lub organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów.

  18. Kapitan musi posiadać na rękawie widoczną opaskę. Dyskusję z sędzią może podjąć  tylko i wyłącznie kapitan drużyny.

  19. Drużyna automatycznie zostaje wykreślona z rozgrywek w przypadku, gdy zostanie zasądzony 4 walkower na jej niekorzyść.

  20. Wpłacenie wpisowego i przystąpienie do rozgrywek  jest jednoznaczne z  podporządkowaniem się i akceptacją  regulaminu przez wszystkich graczy drużyn  występujących w  Lidze.

  21. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z systemem i terminarzem rozgrywek zatwierdzonym przez Organizatora. Organizator może przenieść rozgrywki na inny termin z powodów,  które uniemożliwiają rozegranie meczy - o odwołaniu kolejki zostaną powiadomieni  kapitanowie drużyn.

 

§ 3 - SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

1.      Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny pozostające w szatni jako ostatnie, przed stwierdzeniem uszkodzeń.

2.      Za kibiców finansowo odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo wycofać zespół z ligi.

3.      Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.

 

§ 4 - KARY

 1. Sędzia może ukarać zawodnika karą: 2 minut lub czerwoną kartką (równoznaczną z karą meczu dla zawodnika - drużyna przez 50 minut gra w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek).
 2. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.
 3. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik  powraca na boisko.
 4. Sędzia może ukarać karą czasową odłożoną, w przypadku, gdy na boisku pozostałoby tylko 3 zawodników drużyny.
 5. Kary czasowe o charakterze obligatoryjnym przewidziane są za:
 •  
  • celowe zagranie piłki ręką - 2 minuty kary
  • faul taktyczny  (sfaulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję), brutalne zagranie –czerwona kartka
  • uderzenie przeciwnika lub zachowanie prowokacyjne - czerwona kartka,
  • obraźliwe gesty lub słowa w stosunku do sędziego, zawodnika - czerwona kartka
  • Bramkarz może blokować nogami strzał lub podanie piłki w obrębie pola karnego
  • Za wślizg zawodnika z pola w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny i karę 2 minut, jeżeli po rzucie karnym padnie bramka zawodnik  powraca na boisko
  • Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik "przecina" tylko tor piłki.
  • Zawodnik ukarany czerwoną kartką ponosi karę:
  • Pierwsza czerwona kartka - kara meczu i absencja w następnej kolejce.
  • Druga (i każda kolejna) czerwona kartka - kara meczu, i absencja w dwóch następnych kolejkach.
  • Sędzia jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania z meczu, w którym ukarał zawodnika(-ów) czerwoną kartką i przekazania go Organizatorom.
  • Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy jego zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników Ligi.
  • Sprawy, które nie zostały uregulowane w regulaminie rozpatrywane będą według przepisów PZPN dotyczących gry w piłkę nożną.

§ 5  - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 1. Mecz składa się z dwóch równych części po 25 minuty każda z 5 minutową przerwą pomiędzy nimi.
 2. Po przerwie drużyny zamieniają się stronami boiska.
 3.  Drużyny grają po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych zawodników drużyny.
 4. Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej z drużyn.
 5. Walkower orzeka sędzia po upływie 5 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
 6. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian przy ławce zawodników rezerwowych.
 7. Piłka z autu jest wybijana nogą. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego.
 8. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.  
 9. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. jeżeli piłka z rzutu z bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową, to drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.
 10. Nie obowiązuje przepis o „spalonym”.

11.  Kapitan drużyny lub zawodnik jest zobowiązany do podania strzelców bramek w meczu.

 1. O miejscu w tabeli decydują:

a)      zdobyte punkty

b)      większa dodatnia różnica bramek

c)      ilość strzelonych bramek

d)     wynik bezpośredniego meczu między zespołami    

§ 6 - NAGRODY

 

 1. Puchary i medale dla zawodników 3 najlepszych drużyn, dyplomy dla pozostałych zespołów oraz pamiątkowe statuetki dla Króla Strzelców Ligi i Najlepszego Bramkarza Ligi.

 

 

 

 


Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7200952 osób.
realizacja 2011: studio fabryka