Głosowanie rozstrzygnęło która gmina poprowadzi szkołę

Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo - Niepart, który od 2009 prowadzi Zespół Szkół w Gostkowie gdy powstawał był chlubą dwóch gmin Krobi i Miejskiej Górki. Było to bardzo kompromisowe rozwiązanie problemów dwóch małych, sąsiadujących szkół, którym poprzez niż demograficzny groziło zamknięcie . To jedyne takie porozumienie w skali kraju. W ten sposób ta placówka oświatowa z powodzeniem funkcjonuje obecnie. Wydawało się, że to połączenie obwodów szkół w Nieparcie i Gostkowie pozwoli placówce funkcjonować i rozwijać się przez wiele lat. Niestety to prekursorskie rozwiązanie stało się ofiarą zmian prawnych w naszym kraju.

     Właśnie ze względu na konieczne zmiany w formie organizacji funkcjonowania szkoły, na dzień 30.01.2017 dyrektor ZS w Gostkowie - Dominika Stróżyk zaprosiła wszystkich zainteresowanych przyszłością oświaty na naszym terenie. Obecni byli m.in.: Burmistrz Krobi - Sebastian Czwojda i Burmistrz Miejskiej Górki - Karol Skrzypczak. Tu warto przypomnieć, że to główni pomysłodawcy i związku międzygminnego. Wśród zebranych byli także : członkowie zgromadzenia i zarządu Edukacyjnego Związku Międzygminnego Gostkowo - Niepart, radni gmin Krobia i Miejska Górka, sołtysi, nauczyciele i pracownicy ZS Gostkowo. Licznie zebrali się także rodzice dzieci uczęszczających do w/w szkoły oraz mieszkańcy wsi, którzy zainteresowali się tym ważnym tematem. Spotkanie odbyło się w sali wiejskiej w Gogolewie.

     Dyrektor ZS Gostkowo na wstępie wszystkich powitała i przedstawiła w krótki sposób jak obecnie funkcjonuje szkoła. Wymieniła na jakich płaszczyznach szkoła i uczniowie aktywnie działają. Jednak z mocy zmiany ustawy o edukacji z dniem 31.08.2017 roku, obecnie prowadzący Zespół Szkół w Gostkowie, Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo -Niepart przestanie istnieć. W związku z tym powstało pytanie co dalej? Właśnie aby pomóc w odpowiedzi na zadane pytanie o przybycie zostali poproszeni rodzice dzieci - uczniów szkoły.

     Następnie głos zabrał Burmistrz Krobi - Sebastian Czwojda, który przedstawił zebranym warianty organizacji pracy placówki od roku szkolnego 2017/2018. Było ich kilka. Pierwszy to taki, że szkoła przestaje istnieć w ogóle. Jednak jasno trzeba powiedzieć, że nikt go nie brał pod uwagę. Drugi przewidywał, że znajdą się osoby fizyczne, które chciałyby tą szkołę poprowadzić jako stowarzyszenie. Trzecia i czwarta opcja była bardzo podobna. Jak zapewnił Burmistrz Krobi zarówno władzom gminy Krobia jak i Miejska Górka zależy na tym, aby ta szkoła działała i spełniała swoje zadania edukacyjne. Dlatego warianty te przewidywały prowadzenie szkoły przez jedną z tych gmin. Burmistrzowie zgodnie potwierdzili iż, obie gminy są gotowe by takowego zadania się podjąć.  Warunek jednak jest taki, że zostałyby połączone obwody szkolne jak to obecnie funkcjonuje. Oczywiście powstałaby szkoła podstawowa, zgodnie ze zmianami w oświacie jakie nastąpią od nowego roku szkolnego.

    Zatem po przedstawieniu aktualnej sytuacji powstały trzy pytania na które mieli odpowiedzieć zebrani. Pierwsze czy szkoła ma funkcjonować ? - oczywiście było to pytanie z kategorii retorycznych i wszyscy jednogłośnie byli za tym aby szkoła działała dalej. Następne pytanie dotyczyło drugiego wariantu. Czyli czy szkołę ma prowadzić zawiązane stowarzyszenie ? Tu także sala wątpliwości nie pokazała przez co opowiedziała się za rozwiązaniem gdzie organem prowadzącym będzie któraś z gmin. Nastąpiła krótka dyskusja jakimi kryteriami się tu kierować. Czy to znaczenie ma tu mieć liczba dzieci uczęszczających z danej gminy, czy jakie ma dana gmina ewentualne plany rozwojowe wobec tejże szkoły. Postanowiono, że w tej kwestii przeprowadzone zostanie głosowanie. Były wątpliwości co do tego czy jawne, czy tajne - jednak ostatecznie poprzez jawne oddanie głosów przez zebranych na sali postanowiono (w stosunku 64 do 39),że organem prowadzącym szkołę od września 2017 roku ma być gmina Krobia. Należy tu z całą mocą podkreślić, że na szczęście, żaden z branych pod uwagę wariantów, oprócz pierwszego, nie zmieniłby nic względem uczniów. Są to zmiany, które dotyczą tylko i wyłącznie spraw organizacyjnych działania szkoły i jej pracowników.

    Nadal natomiast pozostaje do rozwiązania temat uczniów obecnych klas I i II gimnazjum. Uczniowie ci muszą dokończyć edukację według obecnego systemu. Od nowego roku będą kontynuowali naukę w gimnazjum w Krobi bądź w Miejskiej Górce. Jest także rozważana, najłagodniejsza zmiana polegająca na tym, że uczniowie ci będą nadal uczęszczać do szkoły w Gostkowie, jako klasy filjalne któregoś z w/w gimnazjum. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej sprawie nastąpią zapewne niebawem i z pewnością także będą konsultowane z zainteresowanymi rodzicami.

 


tekst/fot:WojDor

   
    


Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
OburzenieMona , 2017-02-09 15:02:36
Proszę nie robić ze mnie idioty!!!! Naprawdę potrafię podać prawidłowy kod.
niewiedza?Roma, 2017-02-14 14:03:22
Czy to prawda, że pani za zdjęciu nr 19 to mama pani dyrektor i swoim wystąpieniem dba o interes córki?
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7200589 osób.
realizacja 2011: studio fabryka