Fundusz sołecki na rok 2017 zaplanowany

14 września 2016 roku w świetlicy odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było uchwalenie na co zostaną przeznaczone środki z funduszu sołeckiego w roku 2017, na terenie sołectwa Gogolewo. Niestety na zebraniu pojawiło się tylko kilku mieszkańców naszej wsi.

Obecni byli także: Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Agnieszka Linowska- Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych UM w Krobi oraz Genowefa Skrobała - radna Rady Miejskiej w Krobi. Zebraniu przewodniczył sołtys Gogolewa - Adam Franciszczak. Głównymi tematami spotkania były : podział środków z funduszu sołeckiego w 2017 roku, komunikacja publiczna, planowana rewitalizacja rynku w Krobi oraz spray bieżące sołectwa.

Fundusz sołecki na 2017 dla naszego sołectwa wynosi 22281,76 zł. Sołtys wraz z radą sołecką zaproponowali następujący podział tychże środków:

- dalsza modernizacja chodników 

- imprezy kulturalno - oświatowe ( m.in. Dzień seniora, Dzień dziecka, Dzień kobiet, Bieg Piotra i Pawła itp.)

- środki czystości

- doposażenie świetlicy wiejskiej-(m.in.: szafa chłodnicza,wydzielenie pomieszczenia do przechowywania napojów podczas imprez,wentylator w kuchni) 

- pielęgnacja terenów zielonych.

Po dyskusji wśród nielicznie zebranych mieszkańców Gogolewa w/w propozycje zostały, poprzez głosowanie, zaakceptowane. Swoją drogą szkoda, że tak mała liczba mieszkańców znalazła czas na wzięcie udziału w  najważniejszym zebraniu w ciągu roku. To właśnie tu można wypowiedzieć swoje zdanie na temat propozycji przeznaczenia funduszu i zgłosić swoje propozycje oraz spostrzeżenia. Późniejsze uwagi "w kuluarach" nie mają sensu, skoro nie korzysta się z możliwości wyrażenia swojego zdania na forum.

W dalszej części zebrania dyskutowano na temat komunikacji publicznej w Gogolewie, a dokładniej rzecz biorąc jej brakiem w odpowiednich godzinach. Zważywszy na liczną grupę młodzieży, która po zakończeniu gimnazjum uczęszcza do szkoły w Krobi, zasygnalizowano potrzebę regularnego kursowania autobusu lub co najmniej większego busa. Problem braku możliwości skorzystania z transportu dotyczy także innych mieszkańców, którzy nie mają możliwości dojechania np. do Krobi samochodem. Mając na uwadze fakt, że ważny w tym temacie jest czynnik ekonomiczny ewentualnego przewoźnika, dyskutowano nad różnymi możliwościami rozwiązania problemu. Sprawą obiecał zainteresować się Burmistrz.  

Przedstawiony został plan rewitalizacji rynku w Krobi oraz omówiono także sprawy bieżące naszego sołectwa m.in. temat budowy oczyszczalni ścieków czy boiska.

 

 

tekst/fot. WojDor

 

 
Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
szałKarolina, 2016-09-30 09:33:12
Ale tłumy na tym zebraniu, widać gdzie mieszkancy mają to wszystko :)
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7184953 osób.
realizacja 2011: studio fabryka