Dzień Kobiet połączony z wyborami

W czwartek 15 marca 2012r, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Gogolewie , zebrały się aby wspólnie świętować swoje święto. Jest to już tradycja kontynuowana od wielu lat i także w tym roku nie mogło być inaczej.

Na doroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet , członkinie koła zaprosił zarząd KGW w Gogolewie. Na zaprosznie przybyli także pani Genowefa Skrobała - radna Gminy Krobia oraz sołtys Gogolewa pan Janusz Bogdański. Także mnie zaszczycono zaproszeniem , z którego z przyjemnością skorzystałem i zarazem  za nie dziękuję .

Jak to już zwykle bywa spotkanie otwarła i przybyłe osoby powitała pani Grażyna Robaszyńska  - przewodnicząca koła. Po złożonych życzeniach szefowa organizacji w skrócie przedstawiła sprawozdanie z działalności w 2011r . Sprawozdanie finansowe zreferowała pani Wiesława Kolibabka - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KGW Gogolewo.

Dzięki zaangażowaniu i udanych inicjatywach udało się doposażyć kuchnię w sali wiejskiej. Mimo wydanych kwot, finanse koła są na tzw. plusie i to się , szczególnie w dzisiejszych czasach,chwali. 

Coraz częściej mają miejsce spotkania i tworzone są nowe projekty dla  kół z gminy  Krobia , w których miejscowe KGW czynnie uczestniczy. Swoje plany względem kół w Gogolewie i Nieparcie przedstawiła także pani Skrobała w swoim przemówieniu. 

Głos zabrał także sołtys Gogolewa pan Bogdański . Krótko opisał co się dzieje w sołectwie i jakie ma plany na ten rok. Warto tu zaznaczyć ,że zgodnie ustalono iż na tym spotkaniu nie będzie się poruszać tematu kopalni.

Zdarzyła się także rzecz przez nikogo nie oczekiwana. Z funkcji przewodniczącej koła chciała zrezygnować pani Robaszyńska - argumentując swoją decyzję tym ,że piastuje tę funkcję od wielu lat i jej zdaniem przyszedł czas na zmiany.

Większość zebranych członkiń jednak były całkowicie odmiennego zdania .  Czemu wyraz dały w przeprowadzonym głosowaniu. Po namowach pani Robaszyńska zgodziła się na dalsze szefowanie organizacją . Zmieniono jednak skład zarządu. Po wyborach jego skład wygląda następująco :

Grażyna Robaszyńska - przewodnicząca

Mirosława Ławniczak - z-ca przewodniczącej

Aleksandra Łysinkowska - skarbnik

Sylwia Kwiecińska - sekretarz

Regina Mikołajczak - członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA  :

Wiesława Kolibabka

Iwona Cicha

Krystyna Waleńska

 

Przy ciepłym posiłku i słodkim ciasteczku panie dyskutowały o działalności koła. Główny problem to brak " nowej krwi" . Według wypowiadających się pań prawie w każdym domu można wskazać potencjalną członkinię koła . Niestety zainteresownie wstępowaniem do jest nikłe.

Spotkanie w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych , a i z pewnością wszytkich tematów nie wyczerpano.

Mam nadzieję ,że aktywne działanie KGW w tym i najbliższych latach  spowoduje ,że grono członkiń się powiększy ,czego zarządowi i całemu KGW Gogolewo serdecznie życzę.

 


 


tekst/fot WojDor

Stronę odwiedziło 7184952 osób.
realizacja 2011: studio fabryka