Będą szacować straty !

W związku ze szkodami w uprawach zbóż, w wyniku niekorzystnych warunków przezimowania w okresie zimy 2011/2012, Komisja ds. szacowania szkód z Gminy Krobia prosi o przybycie poszkodowanych rolników do Urzędu Miejskiego w Krobi, sala w „budynku na fosie” w terminie od dnia 2 do 13 kwietnia 2012 roku, celem zgłoszenia szkody i spisania protokołu i ustalenie terminu lustracji uprawy.

Miejsce: sala w budynku na fosie
Termin: od dnia 2 kwietnia (poniedziałek) do 13 kwietnia 2012 roku (piątek)
W godzinach poniedziałek: 8.00-16.00; wt-pt od 7.00 – 15.00
Zgodnie z zasadami szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w przypadku gdy
w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie
w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach czy też w uprawach i zwierzętach, dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody lub trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub trzech lat
w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji tj. w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Ponadto zgodnie z informacją dla komisji szacującej straty, dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód
w przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych między innymi przez ujemne skutki przezimowania albo szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w terminie do 20 maja wymagających zaorania, poziom szkód ustala się uwzględniając utratę plonów danej uprawy na poziomie 40%.

W związku z powyższym aby wstępnie oszacować wysokość szkód w swoim gospodarstwie i określić zasadność złożenia wniosków zapraszamy wszystkich rolników do skorzystania z danych zamieszczonych na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w rubryce “ważne” w zakładce “Rolnictwo – szkody 2011”.
W zakładce można pobrać formularz szacowania strat oraz niezbędne dane do jego wypełnienia takie jak: plony i ceny produktów rolnych, średnia wydajność i ceny produktów zwierzęcych.
Należy pamiętać aby dane były zgodne z prawdą ponieważ oświadczenia są składane pod odpowiedzialnością karną.


WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT ZŁOŻONE PO TERMINIE 13 kwietnia 2012 R. ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ROZPATRZONE PRZEZ ZESPÓŁ GMINNEJ KOMISJI

 

 

za www.krobia.pl

 

 

 

 Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7184975 osób.
realizacja 2011: studio fabryka