Aktywny zyskuje dwa razy

Program Aktywności Lokalnej. Początek 2011 roku zaowocował kolejnym pomysłem w ramach projektu POKL „Aktywny zyskuje dwa razy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pod koniec stycznia bieżącego roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi złożył trzeci już w kolejności wniosek o dofinansowanie projektu POKL, a 7 lutego otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu informację, że jest on poprawny pod względem formalnym i tym samym przekazano go do oceny merytorycznej. Budżet tegorocznego wniosku sporządzono na kwotę 180.220,29 złotych. W 2011 roku działaniami projektowymi objęte będą dwie wsie popegeerowskie, a mianowicie Gogolewo i Niepart. Po raz pierwszy też planujemy włączyć Gminny Program Aktywności Lokalnej, który sporządzony został na lata 2011-2015. Ideą PAL jest integracja społeczna i zawodowa w szerokim tego słowa znaczeniu.

PAL ma służyć kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu więzi społecznych, które w dalszej kolejności będą rodzić pozytywne zmiany w środowiskach lokalnych. Chcemy również zastosować obok kontraktów socjalnych nowe narzędzie wspierające nie tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także ich całe otoczenie. Cechą charakterystyczną tego projektu jest między innymi to, że przed przystąpieniem do jego realizacji zostanie sporządzona dla wybranego obszaru mapa zasobów i potrzeb. Opracowanie jej natomiast będzie miało bezpośredni związek z tym, co mieszkańcy zaznaczą w ankietach, które będą im wręczone podczas pierwszego, wiejskiego spotkania. Określony bowiem w projekcie cel główny i cele szczegółowe są wynikiem diagnozy, która z kolei pozwoliła zaprojektować we wniosku tematykę działań.

Samo społeczeństwo zaś ma wypowiedzieć się co do szczegółów w konkretnych zadaniach. Zależy nam przecież, aby być bliżej człowieka, poznać jego potrzeby i marzenia. Ponadto mamy ambicję prowadzić logiczną politykę społeczną, która nie jest narzucona ale pożądana i akceptowana. Ośrodek pomocy będzie powoli wchodził w nową rolę podmiotu, który wspiera nie poprzez dawanie i wyręczanie ale poprzez analizowanie i diagnozowanie, wspieranie, zachęcanie i towarzyszenie działaniom oraz inicjatywom społecznym. Mamy zamiar objąć projektem w kolejnych latach następne miejscowości gminy, co w konsekwencji ma przyczynić się do powstania zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. 

 

źródło.:http://www.krobia.pl/~mgops/

dopis.WojDor

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 7200440 osób.
realizacja 2011: studio fabryka